Rekolekcje zawierzenia się Matce Bożej

Najbliższe wydarzenia rekolekcyjne w ramach 33-dniowego przygotowania do Aktu Ofiarowania się Maryi:

18 października (Niedziela) godz.11.30 - Msza św. + Adoracja (27/33) + konferencja "Poznaj Jezusa Chrystusa"

23 października (piątek) godz.18.00 - Msza św. + Droga Krzyżowa wg wizji bł.A.K.Emmerich opracowana przez WDNM dla kandydatów i duchowych niewolników Maryi. Przed Mszą św. wspólny Różaniec św. o godz.17.30.

24 października (sobota) godz.18.00 - Msza św.+ Nabożeństwo pokutne: modlitwa przebłagania za grzechy, modlitwa skruchy w uniżeniu przed Bogiem. Przed Mszą św. wspólny Różaniec św. o godz.17.30.

- 25 października (Niedziela). Spotkanie o godz.10.00 (w sali). a o godz. 11.30 uroczysta Msza św. w intencji uczestników rekolekcji, podczas której złożą oni swój osobisty Akt Ofiarowania wg św.Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Po Mszy św. (ok.13.00) Różaniec św. w int.dziękczynnej. Przejście do sali, gdzie rozdamy łańcuszki itp. 

Pamiętajmy również o złożeniu ofiary na rzecz wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi.