Różaniec fatimski o pokój na Ukrainie

Drodzy Parafianie!

Matka Boża podczas swoich objawień wzywała nas do modlitwy i pokuty. Dzięki tym uczynkom możemy tak wiele wyprosić u Boga. Zapraszamy do naszego sanktuarium na różaniec fatimiski w intencji pokoju na świecie na godz. 17.30. W tym tygodniu będzie od poniedziałku do ŚRODY.    

Królowo pokoju - módl się za nami!