Sakramenty

CHRZEST

Zdjęcie chrztu

1. Rodzice mają się troszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia, możliwie najszybciej po urodzeniu, lub natychmiast – jeżeli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci (KPK 367 § 1).

2. Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.

3. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się, “aby istniała uzasadniona nadzieja, te dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (KPK 868 § 1, 2 ). W diecezji siedleckiej obowiązuje zarządzenie biskupa diecezjalnego stanowiące, że nie udziela się chrztu dziecku, którego rodzice żyją w związku niesakramentalnym bez przeszkód kanonicznych do zawarcia sakramentu małżeństwa.

4. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się, “aby istniała uzasadniona nadzieja, te dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (KPK 868 § 1, 2 ).

5. Wymagania Prawa Kanonicznego, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego: 16 lat ukończone (ksiądz proboszcz dla ważnej przyczyny może z tego wymagania zwolnić), katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodne z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć, (młodzież szkolna przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę w szkole).

6. Przed przystąpieniem do chrztu dziecka, Rodzice i Chrzestni są zobowiązani do odbycia 4 katechez: WIERZYSZ, PRZYJMIJ CHRZEST. Katechezy odbywają się cyklicznie w parafii Serca Pana Jezusa i św. Ludwika we Włodawie. W naszej parafii, w zależności od potrzeb według porządku podanego w ogłoszeniach.

7. Przygotowanie do chrztu osób dorosłych odbywa się w Siedlcach przy katedrze.

KOMUNIA ŚWIĘTA

I Komunia Święta 2021 r. - Terminy spotkań: 

27 września 2020r. - poświęcenie różańców i spotkanie rodziców po Mszy św.
25 października 2020r. - spotkanie rodziców
29 listopada 2020r. - poświęcenie medalików i spotkanie rodziców
20 grudzień 2020r. - spotkanie rodziców
24 stycznia 2021r. - spotkanie rodziców
21 lutego 2021r.- spotkanie rodziców
21 marca 2021r.- spotkanie rodziców
8 kwietnia 2021r.- poświęcenie książeczek i spotkanie rodziców

Wszystkie poświęcenia odbywają się w niedziele na Mszy św. o godz. 9.00, a spotkania po Mszy św. w sali pod klasztorem.

Rodzice, których dzieci nie były ochrzczone w naszej parafii, proszeni są o dostarczenie świadectwa chrztu.

I Komunia Św. - 30 maja 2021r. Jest to niedziela Trójcy Świętej, a w Białym Tygodniu wypadnie w czwartek uroczystość Bożego Ciała.

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DZIECI DO KOMUNI ŚW. BISKUPA SIEDLECKIEGO

Terminy spotkań do pobrania

Zdjęcie Komunii Świętej

BIERZMOWANIE

Zdjęcie Bierzmowania

1. Do Sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież ostatnich klas szkół podstawowych lub I klasy liceum.

2. Spotkania i katechezy przygotowujące do bierzmowania, są obowiązkowe i odbywają się według programu podanego przez duszpasterzy.

Harmonogram spotkań w roku 2022/23:

Spotkania odbywają się po Mszy Św. o godz. 11.30 w sali pod klasztorem.

Grupa A13,27 listopada, 11 grudnia, 8 stycznia, 12,26 lutego, 12,26 marca, 23 kwietnia, 7 maja

 1. Bondar Martyna
 2. Chomiuk Maja
 3. Demczuk Adam
 4. Dudziński Eryk
 5. Gorczyńska Aleksandra
 6. Gryciak Kacper
 7. Korneluk Adrian
 8. Kot Marcel

Grupa B6,20 listopada, 4,18 grudnia, 5,19 lutego, 5,19 marca, 23 kwietnia, 7 maja

 1. Cupryn Martyna
 2. Krzyżanowski Dominik
 3. Matczuk Stanisław
 4. Nahuluk Damian
 5. Obara Julia
 6. Pawlik Wojciech
 7. Sobstyl Patrycja
 8. Stupnicki Maciej
 9. Wołczuk Bartosz
 10. Woźniak Wiktoria
 11. Zarczuk Małgorzata

 

3. Dorośli, którzy nie mają sakramentu bierzmowania, mogą po odpowiednim przygotowaniu przyjąć ten sakrament w siedleckiej katedrze.

MAŁŻEŃSTWO

1. Wymagania wobec narzeczonych, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeństwa: stan wolny, ukończone 18 lat, ukończona katecheza przedmałżeńska, w ramach katechezy szkolnej (maturalnej), lub osobna katecheza przedmałżeńska, oraz potwierdzenie konsultacji w poradni rodzinnej.

2. Trzy miesiące przed ślubem należy zgłosić się w kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania (pobytu) narzeczonego lub narzeczonej (w tej parafii, w której ma być ślub) celem spisania protokołu badania (rozmów) kanoniczno-duszpasterskiego i ustalenia daty i godziny ślubu z następującymi dokumentami: metryką chrztu, świeżą, z wpisem o przyjęciu Bierzmowania, dowodem osobistym, świadectwem ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, (wdowcy: akt zgonu poprzedniego współmałżonka,) 3 egzemplarze zaświadczenia z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

3. Prawo Kanoniczne (Kan. 1071) postanawia, że: “nie można bez zezwolenia ordynariusza miejsca asystować przy małżeństwie, które nie może być uznane lub zawarte wg prawa państwowego” lub “osoby, którą wiążą naturalne obowiązki wobec innej strony lub wobec dzieci, wynikające z poprzedniego związku”.

4. Po zakończeniu przygotowania do ślubu i wygłoszeniu zapowiedzi, ślub może odbyć się za zgodą własnego proboszcza poza miejscem zamieszkania narzeczonych, (czyli poza własną parafią); w tym celu wydaje się (razem z zaświadczeniami z USC) pisemną licencję do proboszcza miejsca ślubu.

5. Przy ślubie potrzebne są dwie dorosłe osoby jako świadkowie (w diecezji siedleckiej muszą mieć zaświadczenia od Proboszcza parafii zamieszkania, że mogą być świadkami podczas ślubu). Przed ślubem narzeczeni i świadkowie podpisują akt ślubu kościelny i dla USC (świadkowie muszą okazać dowody osobiste).

6. Fotografowanie lub filmowanie w kościele należy wcześniej uzgodnić z duszpasterzem.

Zdjęcie Małżeństwa