Święto Matki Bożej Anielskiej

2-go sierpnia 2022 r. (WTOREK) - Święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli.

W naszym sanktuarium jest to uroczystość odpustowa. Msze św. o godz. 9.00 i 18.00. 

Słowo Boże wygłosi ks. ZBIGNIEW KOMOSZKA, proboszcz z LACKA.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i skorzystania z daru odpustu.

Matko Boża Anielska - módl się za nami!