Święto św. Bartłomieja Apostoła

24 sierpnia 2020 r. - Święto św. Bartłomieja Apostoła
Msza św. o godz. 7.00 i 18:00.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
św. Bartłomieju Apostole - módl się za nami!