Święto św. Brygidy

23-go lipca - czwartek

Święto św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy.

Msza św. o godz. 7.00 i 18.00.

Zapraszamy na wspólną modlitwę w Intencji Europy. 

Św. Brygido - módl się za nami!