Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

23-go czerwca 2022 r. (CZWARTEK)

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Msza św. o godz. 7.00 i 18.00

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Św. Janie Chrzcicielu - módl się za nami!