Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

1-go stycznia (PONIEDZIAŁEK) - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Nowy Rok 2023.

Zapraszamy do naszego sanktuarium na wspólną modlitwę:

Msze św. w sanktuarium - 9.00, 11.30, 18.00 

Kaplice - 9.30 i 11.00. 

JEST TO ŚWIĘTO NAKAZANE - DZIŚ JESY OBOWIĄZEK UCZETSNICZENIA WE MSZY ŚW.

Święta Boża Rodzicielko - módl się za nami!

Pierwszy dogmat maryjny uznający Maryję za Bożą rodzicielkę został oficjalnie włączony do kanonu Kościelnego na soborze w Efezie w 431 roku. Wiązał się on ze sporem między biskupami Kościołanestorianami i monofizytami. Kościół apelował i przeforsował ideę dwóch pierwiastków istniejących równolegle w Chrystusie – ludzkiego i boskiego. Tym samym Maryja stawała się matką Boga, a nie tylko Chrystusa.