Wspomnienie św. Anny

26 lipca 2022 r. - niedziela
Wspomnienie św. Anny - Matki Maryi .

Wszystkim Anno życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej Pocieszenia i wstawiennictwa Patronki.
Św. Anno - módl się za nami!