Wspomnienie św. Krzysztofa, Patrona kierowców.

25-go lipca - wtorek

Wspomnienie św. Krzysztofa, Patrona kierowców.

Msza św. o godz. 7.00 i 18.00.

Po Mszy św. o godz. 18.00 poświęcimy pojazdy stojące wokół kościoła. Poświęcenia dokonamy także 24 lipca w niedzielę po każdej Mszy św. Przy poświęceniu pojazdów będą zbierane ofiary na zakup pojazdów dla polskich misjonarzy.

św. Krzysztofie - módl się za nami!