Wspomnienie św. Marty

29 lipca 2020 r. - Wspomnienie liturgiczne św. Marty

Msza św. w naszym Sanktuarium MBP o godz. 7.00 i 18.00.

Zapraszamy na Eucharystię, aby wypraszać dla nas łaskę służby bliźniemu. 

Św. Marto - módl się za nami!