Złoty Jubileusz o. Bogdana

16 sierpnia 2020 r. (niedziela) - 50-lecie życia zakonnego o. Bogdana Filipiuka OFMCap

Msza św. o godz. 11.30. podczas której będziemy dziękowali Bogu za 50 lat życia zakonnego naszego Współbrata. 

Zapraszamy do wspólnego świętowania i prosimy o modlitwę w intencji dostojnego Jubilata.

Zaproszeni Bracia i Goście udają się do restauracji "CWAŁ" w Okunince.

św. Frnaciszku - módl się za nami!