Życzenia na Boże Narodzenie 2023

„Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza” (Iz 9,5).

Drogi Parafianie i Sympatycy naszego Sanktuarium MBP!

Dziękując za okazane dobro oraz wsparcie naszego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia płynące z głębi serca, pragnę jako Proboszcz, złożyć najlepsze i najserdeczniejsze życzenia.

Przeżywamy kolejne Święta Bożego Narodzenia. Niech będą one czasem radości, pokoju, miłości, zdrowia i pełni szczęścia. Nade wszystko jednak życzę, aby był to czas pochylenia się nad tajemnicą przyjścia Boga na świat w ludzkiej postaci, a także większej jedności z Bogiem, który pragnie codziennie rodzić się w naszych sercach i codziennie pragnie uszczęśliwiać nas swoją obecnością. Niech Maryja Matka Pocieszenia wraz ze św. Józefem wypraszają potrzebne łaski i błogosławieństwo u Boga, który przychodzi, aby dać miłość i zbawienie ludzkości.

 

 Z pamięcią modlitewną

- o. Jacek Romanek - proboszcz wraz z Braćmi z Orchówka