Święto Matki Bożej Anielskiej

2-go sierpnia 2020 r. (NIEDZIELA) - Święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli.

W naszym sanktuarium jest to uroczystość odpustowa. Msze św. o godz. 9.00, 11.30 (suma odpustowa) i 18.00. 

Słowo Boże wygłosi ks. Adam Daniluk, proboszcz z Różanki.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i skorzystania z daru odpustu.

Matko Boża Anielska - módl się za nami!