Ile osób może uczestniczyć we Mszy św.

Drodzy Parafianie!

17 MAJA 2020 r. - ZMIANA!

Zasada powierzchni dotyczy kościołów i wiernych -  1 osoba na 10 m2 .

Przy 300 m będzie to już 30 osób.

W naszym Sanktuarium MBP w Orchówku może uczestniczyć 30 osób.

Prosimy o uczestniczenie we Mszy św. w maseczkach ochronnych oraz rękawiczkach. 

Dziękujemy! Ojcowie Kapucyni!