Pielgrzymka Kobiet do Leśnej Podlaskiej

Drodzy Diecezjanie!

Odkrywanie piękna powołania kobiety i modlitwa za kobiety naszej diecezji to cel VII Diecezjalnej Pielgrzymki Kobiet. Wyjątkowo w tym roku (z racji niepokoju przy granicy polsko-białoruskiej) nasza pielgrzymka nie odbędzie się w Pratulinie, ale w sanktuarium maryjnym w Leśnej Podlaskiej. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: Matki mężne czy szalone? Spotkajmy się na modlitwie w niedzielę 29 maja o godz. 10.00.

Matce Bożej, Opiekunce Podlasia, zawierzam trud pielgrzymowania i z serca wszystkim błogosławię.

+ Kazimierz Gurda

 BISKUP SIEDLECKI