Święto św. Macieja Apostoła - 14 maja 2020 r.

DRODZY PARAFIANIE!
14.05.2022 r. - OBCHODZIMY ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA - APOSTOŁA!

Święty Maciej został wybrany na Apostoła na miejsce Judasza. Według tradycji miał najpierw głosić Ewangelię w Judei, a potem w Etiopii, gdzie poniósł śmierć męczeńską około 50 roku.
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY  NA MSZĘ ŚW O GODZ. 7.00 i 18.00!