TRIDUUM PRZED 100-tną ROCZNICĄ POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA - 5-7.09.2023 r.

DRODZY PARAFIANIE!

TRIDUUM PRZED100TNĄ ROCZNICĄ PONOWNEGO POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA !

5.IX.2023 R. GODZ. 18.00

Pierwszy dzień to: Dzień Wyrzeczenia się złego i odnowienie Przyrzeczeń chrzcielnych; forma nabożeństwa wzorowana na IV wieku- rozpoczęcie przed Kościołem, wprowadzenie, wyrzeczenie się złego ducha, egzorcyzm nad parafia, uroczyste wejście do kościoła, liturgia Słowa, katecheza, modlitwa o uwolnienie, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez wspólne odpowiedzenie na pytania a później indywidualne z podejściem do chrzcielnicy, błogosławieństwo.

6.IX.2023 R. GODZ. 18.00

Drugi dzień to: Dzień odnowienia sakramentu bierzmowania: msza święta wotywna o Duchu Świętym z uroczystym  wniesieniem Księgi Pisma Świętego, po homilii „obrzęd Effatha”; po post komunia modlitwa o wylanie Ducha Świętego i prośba o Słowo dla parafii. /tego dnia poprosimy by wierni przynieśli swoje Pismo Święte/

7.IX.2023 R. GODZ. 18.00

Trzeci dzień to: Dziękczynienie za Eucharystie i Kapłaństwo, msza święta wotywna o eucharystii podczas której obrzęd wyboru Jezusa Jako Pana I Zbawiciela; po post komunio poświęcenie medalików i krzyżyków noszonych na szyi jako zna widzialny wyboru w wierze, modlitwa za kapłanów i błogosławieństwo na wzór błog. Prymicyjnego.

8.IX.2023 R. GODZ. 18.00

Czwarty dzień  to: Dziękczynienie za dar Kościoła i obecność NMPdar kościoła Parafialnego, akt ofiarowania się przez NMP

/Ponadto każdego dnia możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej/