Wspomnienie św. Jana Marii Vianney

4 sierpnia 2020 r.  - wtorek

Wspomnienie Świętego Jana Marii Vianney - patrona proboszczów

Msza św. o godz. 7.00 i 18.00.

Zapraszamy na wspólną modlitwę w intencji proboszczów i kapłanów.

Św. Jan Maria Vianney - módl się za nami!